Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Miljøvennlige tiltak for fremtiden.

Thermocold er en norsk produsent av kjølerom og kjøleaggregater som har eksistert i snart 30år. Vi jobber alltid for å ha produkter som er fremtidsrettet. Etter 3 års forskning har vi valgt å reduser bruken av kjølemediet R134a. R134a anses fremdeles til å være et godt medie men vi velger å gå over til R600a kjølemediet som er uten GWP (Global Warming Potential). R600a påvirker ikke ozonlaget eller drivhuseffekten. Vi vil gjøre denne endringen på de fleste modeller i løpet av 2016.

Utviklingen av nye kjøleaggregater har også ført til reduksjon av strømforbruket. Våre nye maskiner bruker ca. 30 % mindre energi uten reduksjon av kjølekapasiteten. Vi jobber også med å avslutte det nye designaggregatet tiltenkt kjølehjørner med A+. Det vil få et betydelig lavere strømforbruk og samtidig være et miljøvennlig aggregat med R600a.

Våre miljøvennlige maskiner med lavt strømforbruk og kraftig kjølekapasitet vil gi oss et ekstra godt salgsfortrinn fremfor vår konkurrenter. Maskinene vil komme i salg i løpet av høsten 2016.

Til bedriftsmarkedet leverer vi maskiner fra Italia og vi har besluttet å fase ut kjølemediet R404a som er en av de gassene med høyest GWP forurensning. Forbudet mot og selge disse gassene inntrer først i 2020, men vi ønsker å være en av de første som faser ut gassen. Den blir erstattet med kjølemediet R449, R134a og R290 som alle innehar langt lavere GWP.  Vi har allerede startet jobben med å lagerføre maskiner spesielt med mediet R449a i Norge.

Mvh: Thermocold AS

Kvalitet varer lengst!