Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Miljøvennlige tiltak for fremtiden

Thermocold er en norsk produsent av kjølerom og kjøleaggregater som har eksistert i mange år. Vi jobber alltid for å ha produkter som er fremtidsrettet. Etter mange år har vi valgt å reduser bruken av R134a-kjølemediet. R134a anses fremdeles å være et godt medie, men vi velger å gå over til R600a-kjølemediet som er uten GWP (Global Warming Potential). R600a påvirker ikke ozonlaget eller drivhuseffekten. Vi vil gjøre denne endringen på de fleste modeller.

Utviklingen av nye kjøleaggregater har også ført til reduksjon av strømforbruket. Våre nye maskiner bruker ca. 30 % mindre energi uten reduksjon av kjølekapasiteten. Ved å bruke våre produkter, kan du oppnå et betydelig lavere strømforbruk og samtidig være  miljøvennlig.

Til bedriftsmarkedet leverer vi maskiner fra Italia, og vi har besluttet å fase ut kjølemediet R404a som er en av de gassene med høyest GWP-forurensning. Forbudet mot å selge disse gassene inntrer først i 2020, men vi ønsker å være en av de første som faser ut gassen. Den blir erstattet med kjølemediet R449, R134a og R290, som alle innehar langt lavere GWP.  Vi har allerede startet jobben med å lagerføre maskiner, spesielt med mediet R449a i Norge.

 

Med vennlig hilsen
Thermocold AS

Kvalitet varer lengst!