Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

EC6 Reservedeler
102157 Danfoss ERC 111A 33090 Fordamper coil 347x7Hx4R 301100 Luftlederplate 30515 Koblingsterminal 2 pol 500001 Plastslange 3,8 30517 Koblingsboks TB-02 for lys 30519 Koblingsterminal for koblingsboks 30440 Skrueskjuler med hvit lokk 30073 Gjennomføring Drensrør TL TC EC 30275 Danfoss ERC sensor 470mm 301097 Deksel for støvfilter EC 301098 Festevinkel fordamper 30260 Danfoss ERC festeklips termostat 30274 Danfodd ERC power plug 3-pol 30308 Feste for ERC føler 19173 Støvfilter Thermocold 301096 Plast EC Frontdeksel 33060 Trykkrør varmesløyfe TC EC 30516 Koblingsterminal 4 pol 301052 Isolasjonsliste sett EC 33015 Tørrfilter 6,2x2,4 33056 Kobber fyllestuss 6mm 34025 Gummifot kompressor 34040 Fjærsplint 33057 Kobber filterrør 301099 EC knekt deksel for fergasvifte 33095 Kondensator R600a TC EC 35060 Vifte Fergas 50463 34017 Danfoss startrele 103N0021 34018 Danfoss driftkondensator 2,5 33023 Nettledning 2m 35060 Vifte Fergas 50463 34005 Danfoss kompressor NLU 11 34023 Danfoss strekkavlaster 301101 EC Knektdeksel for vifte 35072 Vifte EBM 4420ML 301024 Dryppkar TC EC

102157 Danfoss ERC 111A

33090 Fordamper coil 347x7Hx4R

301100 Luftlederplate

30515 Koblingsterminal 2 pol

500001 Plastslange 3,8

30517 Koblingsboks TB-02 for lys

30519 Koblingsterminal for koblingsboks

30440 Skrueskjuler med hvit lokk

30073 Gjennomføring Drensrør TL TC EC

30275 Danfoss ERC sensor 470mm

301097 Deksel for støvfilter EC

301098 Festevinkel fordamper

30260 Danfoss ERC festeklips termostat

30274 Danfodd ERC power plug 3-pol

30308 Feste for ERC føler

19173 Støvfilter Thermocold

301096 Plast EC Frontdeksel

33060 Trykkrør varmesløyfe TC EC

30516 Koblingsterminal 4 pol

301052 Isolasjonsliste sett EC

33015 Tørrfilter 6,2x2,4

33056 Kobber fyllestuss 6mm

34025 Gummifot kompressor

34040 Fjærsplint

33057 Kobber filterrør

301099 EC knekt deksel for fergasvifte

33095 Kondensator R600a TC EC

35060 Vifte Fergas 50463

34017 Danfoss startrele 103N0021

34018 Danfoss driftkondensator 2,5

33023 Nettledning 2m

35060 Vifte Fergas 50463

34005 Danfoss kompressor NLU 11

34023 Danfoss strekkavlaster

301101 EC Knektdeksel for vifte

35072 Vifte EBM 4420ML

301024 Dryppkar TC EC