Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Hans Jørgen Johansen

+47 69 10 24 00 | Dial 3

Divisions

Market | Production Development