Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Kjølerom Bedrift

Thermocold leverer alt av kjølerom for alle formål. Blomster rom , kantiner, barnehager, søppel/avfalls rom,jakt, slakt, egg og ellers alt som trengs og kjøles.