Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Kjøleaggregater

Kvalitet siden 1986

Thermocold har siden 1986 produsert kjøleaggregater i Norge. Vi leverer kvalitets kjøleaggregater med lavt støynivå, strømforbruk og med smarte løsninger for montering.

Våre kjøleaggregater passer like godt i kjølerom bygget i tre som i elementkjølerom.

Kjøleaggregatene monteres fast i veggen inne i kjølerommet. På den måten kan du velge mellom ett plastdeksel eller to ventilasjonsristerrister på utsiden av kjølerommet.

Våre modeller har støvfilter for raskt og enkelt vedlikehold, samt et lavt energiforbruk og et lavt lydnivå.

Typebetegnelsene på våre modeller

Thermocold EC: EC-modellene er våre helt nye aggregater bygget med ett tidsriktig design, smart teknologi og superisolering som igjen gir redusert gangtid og strømforbruk. Modellen passer til selvbygde kjølerom og Thermocold sine element kjølerom.

Lysåpning i vegg 440x650mm

Thermocold TC: TC-aggregatene er en oppgradering og en erstatter av våre TL-aggregater. Oppgraderingen på TC er i hovedsak reduksjon av strømforbruk og bytte til miljøvennlig kjølegassen R600a. Modellen passer godt ved utskifting av eksisterende TL kjøleaggregater, selvbygde kjølerom eller Thermocold sine element kjølerom.

Lysåpning i vegg: 440x740mm

Thermocold TC FLEX: Modellene er erstatnings aggregater som passer i en rekke lysåpninger til flere av dagens og tidligere solgte modeller fra ulike produsenter.

Lysåpning i vegg: 440x650mm. Obs trenger minst 16 cm fra taket og ned inne i kjølerommet

Thermocold TL: Den originale og mest kjøpe modellen hos Thermocold igjennom historien. Modellen er erstattet med TC varianten med noen få unntak.

Lysåpning i vegg: 440x740mm

Finn riktig modell

Kjøleaggregatene rangeres etter et kjølerom bygget opp av våre kjøleromselementer med Thermocold kjøleromsdør.
Volum er oppgitt i liter, med opptil maks størrelse.

Kjølerom bygget av elementer: Kjølerom bygget opp av elementer har bedre isoleringsevne enn ett kjølerom bygget i treverk. Våre 5cm tykke kjøleromselemeter tilsvarer 10 cm med isolasjon. Her slipper man å tenke hvordan rommet skal bygges opp.Thermocold sine kjøleroms elementer er raske å montere og har en overflate som hindrer at bakterier i å formere seg.

 

Kjølerom bygget i treverk: Påse at rommet er bygget i henhold til NS (Norsk standard) eller bedre. NS angir minimumsstandarden for selvbygde kjølerom hvor det beskrives korrekt oppbygging av kjølerom bygget i treverk. Det fremlegges krav til isolering i gulv, vegger og tak. Se mer informasjon om oppbygging her: Bygg ditt eget kjølerom

 

Omgivende temperatur angir bruksområdet for kjøleaggregatet/kjølerommet. Ved lavere temperaturer som kan oppstå i f.eks. kalde kjellere, garasjer e.l. trenger man vinterstyring for at aggregatet skal ha optimal drift eller ikke ta skade.

 

NB! Ulike kjøleromsdører, slitte dørpakninger, glassfelt eller glassdører i rommet vil kreve annen beregning av ytelse, ta kontakt med med oss eller en forhandler for vurdering av ytelse på kjøleaggregatet.

Våre kjøleaggregater