Forhandler & Service kart

NHO PRISEN: Thermocold er månedens bedrift


Fredag 01/12/17 Administrator

Thermocold er stolte over å ha vunnet denne prisen, det er en ære og få motta en slik diplom som bevis på sund og god bedrift ikke bare basert på økonomiske tall, men for trivsel på arbeidsplassen, lavt sykefravær, at vi gir folk en mulighet ut i arbeidslivet og for vår innovativ, miljøvennlige og nyutviklede produkter av Norsk kvalitet.

https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Ostfold/Nyheter/thermocold-er-manedens-bedrift/