Jakt kjølerom

Jakt kjølerom

Beskrivelse

Vi har lang erfaring med produksjon av kjølerom for slakt, både fordi noen av oss er ivrige jegere selv, og fordi produktene er utviklet i samarbeid med slaktere/jegere. Alle kjølerommene fyller kravene til næringsmiddeltilsynet med Food safe plater, dette er en type teflon som er bakteriehemmende og meget slitesterk samt lett og gjøre rent. Vi leverer tak heng for S-korker for opphenging av kjøtt og villt.

Kjølerommene blir produsert i Norge og er bygget opp av prefabrikkerte kjøleromselementer, som har ekstrem god isoleringsverdi. Vegger, gulv og tak i rommet er av stål med en utførelse som heter Food Safe, Food Safe tåler høy slitasje over lang tid, og er anbefalt av næringsmiddeltilsynet, de er også bakteriehemmende og svært enkle å holde rene. Hyllene i kjølekjølerommet er trådhyller som er meget stabile, trygge og funksjonelle.
For kjølerom tilpasset dine mål se: Kjølerom etter dine mål under fanen kjølerom
 

Her er en link til et forum som beskriver litt mer om tema.

Tekniske data

Tekniske data
Kjøtt hva er det og hvordan skal det behandles?


Kjøtt består av:
* Ca.75 % vann
* Ca. 20 % protein
* Ca. 2-4 % fett
* 0 % karbohydrater
* mineraler og vitaminer
Kjøtt er rikt på proteiner, jern og vitaminer fra B-gruppen.

 

Nordmenn spiser i gjennomsnitt ca. 60 kg kjøtt pr. personer pr. År.
Enkelt kan vi si at kjøttet er bygget opp av muskelbunter sammen av bindevev.
Det er bindevevet i kjøttet som gjør at det at det seigt og vanskelig å skjære og tygge.
Bindevevet utvikles ved at musklene er i bruk hos det levende dyret. Det vil si at de muskler som har vært mest i bruk – eller mest belastet – får sterkest utviklet bindevev. Denne utviklingen fortsetter og forsterkes med dyrets alder. Særlig merkbart er dette på forparten hvor dyret har den størst belastningen. Kjøtt fra forpart er derfor som regel seigere og hardere enn kjøtt fra bakpart
Mørning av kjøtt


Nyslaktet kjøtt er alltid hardt og seigt. Kjøttet må mørnes for å bli mørt, saftig og få god smak. Hvor lenge kjøttet får en mørkere farge og det gir etter for trykk med fingeren. Hvor lengekjøttet må mørnes avhenger av type kjøtt, dyrets alder og temperaturen i lagringsrommet. Under mørningen går bindevevet mellom muskelbuntene delvis i oppløsning og dermed mister kjøttet sin seighet.
 

Slik behandler du kjøtt


Kjøttvarenes holdbarhet er avhengig av :
* temperatur
* fuktighet
* hygiene


Økt svinn og redusert fortjeneste er resultatet av manglende kontroll
Det er blant annet bakterienes vekstvilkår som bestemmer kjøttvarenes holdbarhet, derfor er det viktig at vi anstrenger oss for å gjøre bakterienes vekstmuligheter så små som mulig. Ved temperaturer under +4 grader C reduseres bakterieveksten. For å unngå temperatursvingninger, skal transporten fra kjølebil til kjøledisk være så rask som mulig. Unngå brudd i kjølekjeden.


Fuktighet
Foruten termometer må kjølerom utstyres med et hygrometer. Temperaturen på kjølerom for kjøtt skal ligge mellom 0- +4 grader C. Den relative fuktigheten skal være 75-85 %.
Oppbevares alt kjøtt uåpnet i vakuumposer, er luftfuktighet og luftsirkulasjon uten betydning.
For uinnpakket kjøtt derimot vil for sterk luftstrøm medvirke til svinn. Ligger den relative luftfuktigheten over ca. 85%, vil man få slimdannelse og misfarging av kjøttet, samt svinn i form av muggvekst og bakterieutvikling.


Hygiene
Like viktig som den daglige inspeksjon av kjølerommets temperatur er det daglige renhold av kjølerom. Grunnet matvarenes ømtålelighet overfor fremmede lukter må det være et krav at skikkelig rengjøring skjer ofte. Tildekking av matvarene og daglig renhold bidrar til å hindre matvarene i ta lukt og smak fra hverandre.


Kilde: Anne-Berit Flote Myhre si hjemmeside. http://www.norsknettskole.no/fag/ressurser/itstud/h02/myhre_anne_berit_nettoppg./kjott_3.ht

Alle våre kjølerom/kjølehjørner blir produsert etter mattilsynets anbefalinger med Food safe plater.
Vi tar forbehold om trykkfeil. alle priser, mål og andre data kan endres uten forutgående varsel.
(ta kontakt med Thermocold for mer info)