Modul kjølerom

Modul kjølerom

Beskrivelse

Modul-kjølerom gir deg friheten til å bestemme lengde og bredde selv fra minstemål 600mm og oppover med + 100mm til ønsket mål. (Bredde eller lengde stiger fra 600mm til 700mm, 800mm osv.)

Kjøleaggregat velges etter m3 og tiltenkt bruk av rommet.

Høyden på modul-kjølerom leveres i 1948mm eller 2108mm målene er utvendigemål inkludert gulv. Høydene uten gulv er 1894mm eller 2054mm.

Tekniske data

Kjølerommene blir produsert i Norge og er bygget opp av prefabrikkerte kjøleromselementer, de har ekstrem god isoleringsverdi, vegger, gulv og tak i rommet er av stål med en utførelse som heter Food Safe. Food Safe tåler høy slitasje over lang tid, og er anbefalt av næringsmiddeltilsynet, food Safe-elementene er bakteriehemmende og svært enkle å holde rene. Hyllene i kjølekjølerommet er trådhyller meget stabile, trygge og funksjonelle.