Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

ASVO kjeden

Kjølerom til kjedens lager og pakkeri av frukt og grønt.