Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

ELEY Amunisjon

Kundetilpasset spesial prosjekt.Kjølerom for testing av amunisjon. Amunisjonen brukes av b.l.a. av flere skiskytterlandslag.