Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Fiskemottaket på Hvasser

Kjølerom til bruk på fiskemottak utenfor Tønsberg