Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

KK3 Kistekjøler – Morsrom – Likkjøl

Utviklet kjølerom for kister og likbrett  for bruk i sykehjem, helsehus og sykehus. Standard løsninger er tilgjengelig.