Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Rørosmetall AS

Utvikling og produksjon av TCP 6 Polar kjøleaggregat.