Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Vensafe

Utvikling og produksjon av  kjøledør og kjøleaggregat til Vensafe sin salgs-automat.