Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

EC5 Reservedeler
102157 Danfoss ERC 111A 33090 Fordamper coil 347x7Hx4R 301100 Luftlederplate 35015 Koblingsterminal 2 pol 500001 Plastslange 3,8 30517 Koblingsboks TB-02 for lys 30519 Koblingsterminal for koblingsboks 30440 Skrueskjuler med hvit lokk 30091 Skrue 4x70 30073 Gjennomføring Drensrør TL TC EC 30092 Skrue 3,5x15 30275 Danfoss ERC sensor 470mm 301097 Deksel for støvfilter EC 301098 Festevinkel fordamper 35061 Vifte Fergas 51345 30260 Danfoss ERC festeklips termostat 30274 Danfodd ERC power plug 3-pol 30308 Feste for ERC føler 19173 Støvfilter Thermocold 301096 Plast EC Frontdeksel 33060 Trykkrør varmesløyfe TC EC 34035 Danfoss XV Elektronikk unit 30516 Koblingsterminal 4 pol 30311 Strekkavlaster 2 delt 33100 Powersuply 9V 33099 Powersuply feste 301052 Isolasjonsliste sett EC 35070 Vifte EBM-Papst 4312L 35015 Koblingsterminal 2 pol 33015 Tørrfilter 6,2x2,4 33056 Kobber fyllestuss 6mm 34025 Gummifot kompressor 34040 Fjærsplint 30547 Rørisolasjon 35804 Skive 5,3x20 34007 Danfoss kompressor XV 33057 Kobber filterrør 301099 EC knekt deksel for fergasvifte 33095 Kondensator R600a TC EC 301024 Dryppkar TC EC

102157 Danfoss ERC 111A

33090 Fordamper coil 347x7Hx4R

301100 Luftlederplate

35015 Koblingsterminal 2 pol

500001 Plastslange 3,8

30517 Koblingsboks TB-02 for lys

30519 Koblingsterminal for koblingsboks

30440 Skrueskjuler med hvit lokk

30091 Skrue 4x70

30073 Gjennomføring Drensrør TL TC EC

30092 Skrue 3,5x15

30275 Danfoss ERC sensor 470mm

301097 Deksel for støvfilter EC

301098 Festevinkel fordamper

35061 Vifte Fergas 51345

30260 Danfoss ERC festeklips termostat

30274 Danfodd ERC power plug 3-pol

30308 Feste for ERC føler

19173 Støvfilter Thermocold

301096 Plast EC Frontdeksel

33060 Trykkrør varmesløyfe TC EC

34035 Danfoss XV Elektronikk unit

30516 Koblingsterminal 4 pol

30311 Strekkavlaster 2 delt

33100 Powersuply 9V

33099 Powersuply feste

301052 Isolasjonsliste sett EC

35070 Vifte EBM-Papst 4312L

35015 Koblingsterminal 2 pol

33015 Tørrfilter 6,2x2,4

33056 Kobber fyllestuss 6mm

34025 Gummifot kompressor

34040 Fjærsplint

30547 Rørisolasjon

35804 Skive 5,3x20

34007 Danfoss kompressor XV

33057 Kobber filterrør

301099 EC knekt deksel for fergasvifte

33095 Kondensator R600a TC EC

301024 Dryppkar TC EC