Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Kuldehistorie

Litt historie fra Norge og verden

Litt norsk kjølehistorie ...

De første kjøleskapene i Norge lignet på en mellomting mellom en safe og en kommode, og var bygget i treverk med en skuff i toppen for isblokker og en større skapdør under for matvarer. Veggene var ofte isolert med jernplater, så det var tunge greier.

Kjøleskap med kompressor ble først vanlige i norske hjem fra ca. 1960, før det var det felles fryserier inne i byene som du kunne leie plass til mat og pelskåper.

Kjølerom slik vi kjenner det i dag, kom for fullt rundt ca. 1980. Da ble det vanlig å lage kjølerom hjemme i eneboliger til storfamiliene. Etter hvert som tiden har gått, har markedet endret seg litt.

Kjølerommet har i snitt blitt noe mindre enn det var på 80-tallet. Den gang bygget folk store kjølerom i husene sine med potetbinge og plass til pelskåper og hjemmelaget syltetøy.

Nå er kjølerommene mindre og smidigere, med litt mer variert størrelser. Før lå kjølerommene på +/- 8 m³, i dag ligger snittet, etter «kalkulert gjetning», +/- 3 m³.

Bruksområdene er like store – om ikke større i dag – men mengdene med matvarer er sterkt redusert. Mange bruker kjølerom i dag som før til lagring av epler, poteter, grønnsaker, honning, hjemmelaget syltetøy, mørning av slakt under jaktsesongen og vin.

Den største endringen i markedet innen bruksområdet de siste årene, er at det snart er like vanlig å ha kjølerom eller et kjølehjørne på hytta eller sommerhuset – det er der familiene samles i ferier og høytider, og da er et stort behov for kjølerom.

Verdenshistorie ...

Mekanisk kjøling til kjøleskapet ble oppfunnet i 1876 av den tyske ingeniøren Carl von Linde. Oppfinnelsen av mekanisk kjøling ble først utprøvet på et bryggeri i München, hvoretter øl ikke lenger var en sesongvare.

I 1902 ble det første, moderne aircondition designet for industrien, men i 1925 kom den første airconditionen som vi kjenner det i dag på en amerikansk kino med navn Rivoli som lå i Times Square. Oppfinneren het Willis Carrier. Kundene strømmet til, men mest for å kjøle seg ned i sommerheten – for kinoen ble det i det minste en meget lønnsom sommer det året.

Jeg har registrert mange linker om varmepumper her på ByggeBolig.no.

For dem som er interesserte, kan jeg også nevne at varmepumper ikke er noen ny oppfinnelse. Thomson Kelvin presenterte varmepumpeprinsippet allerede i 1852, og den første industrielle varmepumpen ble montert i Norge så tidlig som 1918. Det vil si at varmepumpen kom før kjøleskapet.