Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Salgsbetingelser

Foretaksinformasjon:

Thermocold KFD AS
Torvlia 5
1739 BORGENHAUGEN
Org.nr.: NO960117506MVA

Kontaktinformasjon:

Thermocold KFD AS
Torvlia 5
1739 BORGENHAUGEN
Telefon: 69 10 24 00
E-post: post@thermocold.no

Generelt

Thermocold KFD AS ønsker alltid å yte best service ovenfor våre kunder. Forbrukerkjøp via vår e-handelsløsning er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven.
Næringskjøp (handel mellom foretak) reguleres av kjøpsloven og våre ordinære salgsbetingelser.
Følg lenkene til disse lovene for mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Personopplysninger

Thermocold KFD AS behandler persondata ifølge Lov om personopplysninger. Opplysninger som kan knyttes til deg som person vil aldri bli gjort tilgjengelig for andre virksomheter eller bli koblet til eksterne registre.

Priser

Alle priser gjelder kun ved bestilling i e-handelsløsningen, og kan vises både inklusiv og eksklusiv merverdiavgift. Totalkostnaden for kjøpet vil fremgå før din bestilling går til betalingssystemet. Frakt kan komme i tillegg avhengig av forsendelsesmåte og vekt.

Frakt og fraktkostnader privat:
Vi opererer med en fast frakt – 200,-/sending for ordre under 1000,- NOK. Fraktfri levering for ordre over 1000,-

Frakt og fraktkostnader næringskjøp:
Vi opererer med en fast minimums frakt – 200,-/sending for ordre under 1000,-

Ved kjøp over 1000kr, beregnes frakten med en prosentsats ut fra totalsum på kjøpet.

Ved kjøp utenfor Norge, beregnes fraktkostnad i hvert enkelt kjøpstilfelle.

Betaling

Vi krever betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra oss til kunden.

Levering

Vanligvis vil varene sendes fra oss 1 -5 virkedager etter mottatt bestilling. Dersom det er tomt på lager, vil vi varsle om dette pr. epost eller telefon.

Thermocold KFD AS fakturerer eventuell fra transportør etterskuddsvis. Etter at det er gitt underretning om at godset er kommet, skal det utkjøres/hentes innen 3 dager.
Etter hentefristens utløp, beregnes lagerleie etter transportøren satser, belastes pr 100kg pr. påbegynt døgn.

Fraktskade må merkes av på fraktbrev. Det må rapporteres til Thermocold KFD AS maks tre dager etter at produktet er levert.

Pakkesporing

Når varene er klargjort for utsendelse fra vårt lager, sender vi deg en leveringsbekreftelse pr epost med sendingsnummer. Leveringsbekreftelsen sendes før transportøren henter varene hos oss. Det kan derfor ta noen timer før pakken kan spores.

Betalingsløsninger

Når du handler hos Thermocold KFD AS blir betalingen behandlet pr faktura eller av KLARNA AS som er en sikker elektronisk betalingsløsning for Kredittkjøp, Visa og Mastercard/Eurocard, all kortinformasjon blir oppbevart i forhold til kortselskapenes regelverk.

Bedrift/næringskunder i Norge kan handle pr Klarna Checkout og faktura.

Bedrift/næringskunder utenfor Norge kan handle pr Faktura

Private i Norge kan handle pr Klarna Checkout

Private utenfor Norge handle pr Faktura

Avbestilling

Dersom du ønsker å avbestille varene må du ta kontakt pr. telefon 69 10 24 00 eller på e-post til post@thermocold.no så fort som mulig. Vårt sentralbord er åpent kl 08-16 mandag til fredag.

Reklamasjoner

Før feil meldes, må du sjekke om feilen kan skyldes brukerrelaterte forhold. Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid gi Thermocold KFD AS skriftlig beskjed (e-post eller brev) om at du vil påberope deg mangelen. Vi vil da gi beskjed om hva du skal gjøre videre.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr. 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

Angrerett / bytte / retur

Ved forbrukerkjøp gjelder angrefristen fra den dagen kjøperen mottar varen og 14 dager fremover. Dersom du som forbruker vil angre på kjøpet, returnerer du varen i samme stand som du mottok den (ubrukt i original emballasje), og legger ved utfylt angrefristskjema du har mottatt fra oss. Du vil da få tilbakebetalt kjøpesummen inkl. frakt. Kjøper betaler returporto. Se mer informasjon på angrerettskjemaet.

Angrerett gjelder ikke ved næringskjøp (handel mellom foretak) eller spesialtilpassede produkter. I slike tilfeller gjelder kjøpsloven og våre ordinære salgsbetingelser.

Garanti

Thermocold KFD A/S garanterer at produktet som er levert har de egenskaper og kvalitet som er beskrevet i brosjyrer og annet salgsmateriale.

Små avvik som følge av produktendring kan forekomme. Garantitiden løper i 2 år fra produktet ble levert hos kunde. Det er viktig at kunden følger montering/bruksanvisningen nøye. Der det kreves spesiell montering p.g.a. veggtykkelse som er tykkere enn vanlig vegg eller har luftteknisk løsninger/avvik til rommet på varm side av apparatet må dette godkjennes av Thermocold KFD A/S eller faglig ekspertise fra salgssted. Det kreves også at tilstøtende rom har forsvarlig ventilasjon. Selv gjennom vanlig bruk, vil produktene utsettes for slitasje, som nødvendiggjør forebyggende vedlikehold, og dermed utskifting av slitasjekomponenter som vifter, kompressor med startutstyr og termostat. Dette er komponenter med variabel levetid avhengig av bruk og vedlikehold.

Forbrukerkjøp

Disse vilkår regulerer kundens rettigheter overfor Thermocold KFD A/S som leverandør av nye produkter beregnet på bruk i privat husholdning. Leverandøren har plikt til å utbedre feil eller mangler så sant kunden har kjøpskvittering.

Kjøpers rettigheter

Reklamasjonsfristen er 2 år. Når produktet eller deler av produktet er ment å vare vesentlig lenger er fristen 5 år.

Ved eventuell reklamasjon er forutsetningen at mangelen var til stede på leveringstidspunktet. Kunden taper imidlertid sin rett til å fremme krav, hvis han ikke foretar reklamasjonen innen rimelig tid etter at mangelen oppdages, eller burde vært oppdaget.

Thermocold KFD A/S har ved kjøpsrettslige mangler rett til å reparere produktet innenfor fristen som følger forbrukerkjøpsloven.

Transport/Utbedring/Erstatning

Thermocold KFD A/S eller forhandler kan bestemme seg imellom om feil eller mangler skal repareres hos kunden, på eget eller anvist verksted.

Kunden plikter å stille produktet til disposisjon for reparatør. Thermocold A/S betaler for kostnaden av reparasjon innenfor en naturlig avstand mellom leverandør og kunde. Der avstanden er mer enn 30 km, og volder leverandør urimelige kostnader ved reisekostnader må kunde selv bringe/sende dette FORSVARLIG EMBALLERT til verksted på rimeligste måte etter avtale med leverandør.

Kunden kan kreve økonomiske tap erstattet etter kjøpsloven. Leverandør er dog ikke i noe tilfelle erstatningspliktig for indirekte tap §67(2)

Påføres gjenstander skader som har en direkte eller nær sammenheng med produktets bruk eller funksjon, er leverandør kun erstatnings ansvarlig i den utstrekning dette er følger av ufravikelige rettsregler. Dette gjelder også personskader. skader av denne art skal behandles mellom kunde og leverandør

Thermocold A/S ansvar omfatter ikke:

  1. Reparasjon/inngrep utført av uautorisert personale eller uoriginale deler, og montering av apparatet i andre installasjoner eller produkter som Thermocold A/S ikke har kontroll over.
  2. Installasjon som ikke følger det lokale EL-verkstedets bestemmelser, og vår monteringsanvisning.
  3. Behandling i strid med bruksanvisning (mangelfullt vedlikehold).
  4. Transportskade som ikke er innrapportert til befrakter, og uhell etter levering som ligger utenfor leverandør/forhandlers kontroll. slik som lynnedslag, elektriske forstyrrelser som Høy/lav spenningsvariasjon utover 10% av merke spenningen.

Næringskjøp.

Med næringskjøp forstås alt som ikke er forbrukerkjøp. Dersom produktene står i kafeer, restauranter, gatekjøkken, hoteller, moteller, bedrifter eller annen ervervsmessig virksomhet samt brukt i skoler, institusjoner, hybelhus, barnehager, idrettsanlegg, felles husholdninger og der kunden helt eller delvis tar betaling for bruken av apparatet eller utleieforhold, samt apparatet benyttes til å vedlikeholde vare kunden omsetter.

Reklamasjonstiden og garantitiden er da på 1 år. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake som for eks. driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. Denne begrensning i leverandørens ansvar gjelder ikke, dersom han har gjort seg skyldig i grov uaktsomhet.