Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Support – tips og råd

Kjølerom

-Det er kun en korrekt måte og måle temperaturen på i ett kjølerom. Man må måle kjernetemperaturen i varen. Dette gjør du ved å sette ett termometer i ett glass med vann.

Måling i luft kan være variabel og unøyaktig.

-Vi trenger vite lengde, bredde, høyde på plassen du har tilgengelig, Hvor døren ønskes plassert og hvor kjøleaggregat ønskes plassert. Hva det skal bruke det til.

Tips og råd samt tegninger får du fra Thermocold.

Send oss en epost: post@thermocold.no eller ring oss på 69 10 24 00

-Temperatur kan variere litt etter ønske, men normalen er nok rundet 12*C, fuktigheten 60 til 75%

-Ja det er det absolutt, kravet som gjelder til privatbruk minimum energiklasse A+

-Det viktigste uten om at rommet er bygget riktig er og at kjøleaggregatet er dimensjonere etter bruken og mengden kjøtt som skal henge der. Ikke nødvendigvis volumet i rommet som normalt brukes som utgangspunkt.

-Det kan være ulike grunner, men normalt tenker vi at døren ikke tetter, for få avrimings intervaller eller feil kapasitet på kjøleaggeregatet.

-Sjekk våre sider under kjølerom og du finner nyttige linker og fremgangsmåter der.

«Bygg ditt eget kjølerom»

-Sjekk forhandler kartet for lokal forhandler eller finn prisen under produkter privat.

Thermocold EC 6 og Thermocold TC 6 kan brukes fra 0 – 8 m3

«Les mer om Thermocold EC 6»

-Nei du må ikke ha det, men i privathus er det sterkt anbefalt.

Dette er det flere grunner til, med gulv får du ett bedre isolert rom, lavere strømforbruk,

mindre gangtid på kjøleaggregat, mindre risiko for fukt og kondens problemer i det lange løp.

-du trenger et rom med fuktsperre på varmside, isolasjon og et riktig dimensjonert kjøleaggregat.

-Ja det er ikke noe problem. Lag en skisse og kontakt oss på

epost: post@thermocold.no eller ring 69 10 24 00

-Du bør tenke over hvor stor rom du faktisk trenger eller ønsker, det er ikke vits og bygge et stort kjølerom som du bare bruker en liten del av, ellers må du tenke på lufting rundt, flere tips finner du på «Les mer om bygging ditt egen kjølerom»

-De er like gode som produkt. Kjølehjørnet er nok best på strøm og utnyttelse av plassen i ett hjørne. Spiskammeret har sin fordel om du ønsker å plassere det om du har en rett vegg til rådighet og ikke nødvendigvis ett hjørnet å plassere det Dette tenker jeg er mer spørsmål om hva som passer best inn i kjøkkenet.

-F-gass Sertifikat et pålagt sertifikat man må ha for å kunne jobbe med noen type kjølegasser, f.eks:

R134a som er i vår splitt kjølemaskiner. «Les mer om splitt aggeregater»

Kjøleaggeregater

Sett ett termometer i ett glass ved vann og kontroller varetemperaturen.  Displayet på kjøleaggregat viser arbeidstemperaturen og vil variere avhengig hvor ofte og hvor lenge døren har stått åpen. Hvis innstilt temperatur er 4 grader, vill displayet vise fra ca  2 – 6,5 grader under drift.

-Det kan være ulike grunner, men normalt tenker vi at døren ikke tetter. Bytte av magnetlist pakking eller bytte av hengsler til døren kan hjelpe til å få bort dette problemet.

-Sende oss lysåpningen du har i veggen i dag, sammen med målene på avstand til vegg og tak.

Kontakt oss på post@thermocold.no eller ring 69 10 24 00

Normal sett tyder dette på at døren har stått åpen, avløpet til kondensvann er tettet seg eller at vannrennen som leder vann er blitt utett.

Lukk døren, stak opp avløpsrøret med en stiv tråd eller tett vannrennen med lim der den er utett.

-Det er kun en korrekt måte og måle temperaturen på i ett kjølerom. Man må måle kjernetemperaturen i varen. Dette gjør du ved å sette ett termometer i ett glass med vann.

Måling i luft kan være variabel og unøyaktig.

-Splitt er et todelt kjøleaggregat som gjør det mulig å plassere kjøledelen i kjølerommet og kompressoren delen ute eller i en kjeller, Husk, her må det legges rørstrekk mellom kjøledel og kompressor del.  «Les mer om splitt aggeregater»

-Det kommer litt an på type kjølemediet og eventuelt om det er mulig å finne lekkasjen.

Hvis kjøleaggregatet har kjølemedie R12 eller R22 kan du med sikkerhet tenke at du da må bytte hele aggregatet.

-På hjemmesiden finner du et forhandlerkart. De hjelper deg med det som trolig kan være en slitt viftemotor.

-F-gass Sertifikat et pålagt sertifikat man må ha for å kunne jobbe med noen type kjølegasser, f.eks:

R134a som er i vår splitt kjølemaskiner. «Les mer om splitt aggeregater»