Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Support – tips og råd

Kjølerom

-Det er kun en korrekt måte og måle temperaturen på i ett kjølerom. Man må måle kjernetemperaturen i varen. Dette gjør du ved å sette ett termometer i ett glass med vann.

Måling i luft kan være variabel og unøyaktig.

-Vi trenger vite lengde, bredde, høyde på plassen du har tilgengelig, Hvor døren ønskes plassert og hvor kjøleaggregat ønskes plassert. Hva det skal bruke det til.

Tips og råd samt tegninger får du fra Thermocold.

Send oss en epost: post@thermocold.no eller ring oss på 69 10 24 00

-Temperatur kan variere litt etter ønske, men normalen er nok rundet 12*C, fuktigheten 60 til 75%

-Ja det er det absolutt, kravet som gjelder til privatbruk minimum energiklasse A+

-Det viktigste uten om at rommet er bygget riktig er og at kjøleaggregatet er dimensjonere etter bruken og mengden kjøtt som skal henge der. Ikke nødvendigvis volumet i rommet som normalt brukes som utgangspunkt.

-Det kan være ulike grunner, men normalt tenker vi at døren ikke tetter, for få avrimings intervaller eller feil kapasitet på kjøleaggeregatet.

-Sjekk våre sider under kjølerom og du finner nyttige linker og fremgangsmåter der.

«Bygg ditt eget kjølerom»

– Sjekk forhandlerkartet for din lokale forhandler, eller finn prisen under produkter privat.

Thermocold EC 6 og Thermocold TC 6 kan brukes fra 0–8 m³.

«Les mer om Thermocold EC 6»

– Nei, du må ikke ha det, men i privathus er det sterkt anbefalt.

Dette er det flere grunner til – med gulv får du et bedre isolert rom og lavere strømforbruk,

Mindre gangtid på kjøleaggregatet, mindre risiko for fukt- og kondensproblemer i det lange løp.

– Du trenger et rom med fuktsperre på varmside, isolasjon og et riktig dimensjonert kjøleaggregat.

– Ja, det er ikke noe problem. Lag en skisse og kontakt oss på

e-post: post@thermocold.no eller ring 69 10 24 00

– Du bør tenke over hvor stort rom du faktisk trenger eller ønsker – det er ikke vits å bygge et stort kjølerom som du bare bruker en liten del av. Ellers må du tenke på lufting rundt. Flere tips finner du på «Les mer om bygging ditt egen kjølerom»

– De er like gode som produkt. Kjølehjørnet er nok best på strøm og utnyttelse av plassen i et hjørne. Spiskammeret har sin fordel om du har en rett vegg til rådighet og ikke nødvendigvis et hjørnet å plassere det i. Dette tenker jeg er mer et spørsmål om hva som passer best inn i kjøkkenet.

-F-gass-sertifikat er et pålagt sertifikat man må ha for å kunne jobbe med noen type kjølegasser, f.eks:

R134a som er i våre splitt-kjølemaskiner. «Les mer om splitt-aggeregater»

Kjøleaggeregater

Sett et termometer i et glass med vann og kontroller varetemperaturen.  Displayet på kjøleaggregat viser arbeidstemperaturen og vil variere avhengig hvor ofte og hvor lenge døren har stått åpen. Hvis innstilt temperatur er 4 °C, vil displayet vise fra ca. 2–6,5 °C under drift.

– Det kan være ulike grunner til det, men normalt tenker vi at døren ikke tetter. Bytte av magnetlist-pakking eller bytte av hengsler til døren kan hjelpe til å få bort problemet.

– Send oss lysåpningen du har i veggen i dag, sammen med målene på avstand til vegg og tak.

Kontakt oss på post@thermocold.no eller ring 69 10 24 00

– Normal sett tyder dette på at døren har stått åpen, avløpet til kondensvann har tettet seg eller at vannrennen som leder vann er blitt utett.

Lukk døren, stak opp avløpsrøret med en stiv tråd eller tett vannrennen med lim der den er utett.

– Det er kun én korrekt måte å måle temperaturen på i et kjølerom. Du må måle kjernetemperaturen i varen. Dette gjør du ved å sette et termometer i et glass med vann.

Måling i luft kan være variabel og unøyaktig.

– Splitt er et todelt kjøleaggregat som gjør det mulig å plassere kjøledelen i kjølerommet og kompressordelen ute eller i en kjeller. Husk, her må det legges rørstrekk mellom kjøledel og kompressordel.  «Les mer om splitt-aggeregater»

– Det kommer litt an på type kjølemedie og eventuelt om det er mulig å finne lekkasjen.

Hvis kjøleaggregatet har kjølemedie R12 eller R22, kan du med sikkerhet tenke at du da må bytte hele aggregatet.

– På hjemmesiden finner du et forhandlerkart. De hjelper deg med det som trolig kan være en slitt viftemotor.

-F-gass-sertifikat et pålagt. Man må ha sertifikatet for å kunne jobbe med noen type kjølegasser, f.eks:

R134a, som er i våre splitt-kjølemaskiner. «Les mer om splitt-aggeregater»