Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Kundeservice

Produkt støtte

Thermocold sine produkter har høy kvalitet og servicevennlighet. Service gjøres enkelt i samarbeid med en service partner.

Mange av problemene kan du også enkelt løse selv på egenhånd.

Tips og råd – Selvhjelp

Bestill service

Forhandler kart

Kjøp reservedeler

Montering og Bruksanvisning

Oppbevar maten best mulig