Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Reklamasjon og Service

Garanti og reklamasjonsservice

All service-kontakt, enten per telefon eller ved annen metode, vil føre til at kontaktskjema for garantiservice og reklamasjon under fylles ut. Før du sender inn skjemaet, har du kontrollert følgende punkter?

– Har du vedlikeholdt og rengjort produktet ditt i henhold til instruks/manual ?
– Har du kontrollert støvfilter i henhold til instruks/manual ?
– Får produktet lufttilførselen og utluftningen det skal ha?
– Har du lest bruksanvisningen og gjort tiltakene som kan gjøres?
– Har døren stått åpen?

 

Service på produkt

Service på produkt som ikke dekkes av garanti.

Før du kontakter en servicepartner, har du kontrollert følgende punkter?

– Har du vedlikeholdt og rengjort produktet ditt i henhold til instruks/manual ?
– Har du kontrollert støvfilter i henhold til instruks/manual ?
– Får produktet lufttilførselen og utluftningen det skal ha?
– Har du lest bruksanvisningen og gjort tiltakene som kan gjøres?
– Har døren stått åpen?

 

Melde inn service eller reklamasjon

Finn servicepartner