Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Sertifiseringer

Produkt

IEC
CB ihht IEC 60335-1 og IEC 60335-2-24

IECEE CB-ordningen er uten tvil den største internasjonale sertifiseringsordningen
for elektriske produkter, og er det nærmeste man kommer en verdensomspennende sertifisering.
Dette gir en ekstra trygget og seriøsitet, og er på mange måter en av de beste kvalitetsordninger som finns innen sikkerhet for elektriske produkter.

EMC – Testet iht.
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 EN – 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013 – EN 55014-2:2015 – EN 62233:2008

last ned
CE-merket

CE-merket er en europeisk merkeordning fra produsent som viser informasjon til myndigheter og forbruker om at sikkerhetskravene er oppfylt for produktet. Dermed kan produktene fritt sirkulere i Europa.

RCM
RCM AUSTRALIA & New Zealand

RCM angir samsvar med forskriftskravene for både elektrisk sikkerhet og interferens. Avtale om gjensidig godkjenning med hensyn til samsvarsvurdering, -sertifikater og -merking mellom Australia og Island, Liechtenstein og Norge. Dette drives av det elektriske regulerende myndighetsrådet (ERAC) myndighetsrådet (ERAC).

Bedriften

Smeta
Ansvarlighet

Thermocold innehar en  SEDEX SMETA PILAR 2 AUDIT. Dette er en omfattende og respektert bedriftskontroll hvor forretningspraksis settes i fokus. I denne kontrollen kontrolleres arbeidsvilkår, forretningsetikk og helse, miljø og sikkerhet.

Renas
Miljø

Som medlem av RENAS ivaretar bedriften det lovpålagte ansvar som importør og produsent av elektriske og elektroniske produkter for miljøriktig behandling.

Mestermerket_Sort
Mesterbrev Kulde

Mesterbrev er en lovbeskyttet tittel på en håndverksmester, og er høyeste utdannelse i håndverksfagene. En mester har mer spesifisert fagutdanning, og har bestått eksamen i bedriftsledelse, markedsføring og økonomi/regnskap.