Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Kuldeutdanning

Hva gjør en kuldeteknikker?

Kuldemontører monterer og utfører vedlikehold på alle typer kjøleanlegg. Kjøleanlegg finnes overalt i samfunnet, blant annet i butikker, hoteller, kontorbygg, ishaller, gasstankskip, cruisebåter og sykehus.

Som kuldemontør vil man kunne beherske et bredt spekter av oppgaver innenfor tverrfaglige områder. Mekanikk, elektroteknikk, automatikk, rørlegging og sveising er bare noen av områdene du vil få opplæring i om du velger kulde- og varmepumpemontørlinja.

Din arbeidsplass kan være hjemme i ditt lokal miljø, oljeplattform, på en cruisebåt i Karibien eller utstasjonert på et prosjekt i Afrika. Er du en lærevillig person med praktiske kunskaper er det nok av muligheter i denne bransjen. Også om du er av den mer teoretiske sorten finnes det behov for ingeniører.

Studieretningen gir deg muligheten til å jobbe innenfor mange yrker. Eksempler kan være montør, tekniker, maskinist, prosjektleder, konsulent, teknisk selger, produktutvikler eller energirådgiver.

Studieforløp

For å bli kuldeteknikker må du først gå ett år med elektro (VG1 Elektro) eller teknologi og industriell produksjon. (VG1 TIP). Deretter kan du søke deg over på linjen for kulde- og varmemontører (VG2 Kuldefag). Herfra er mulighetene mange. Utdannelse innenfor kulde- og varmepumpeteknikk spenner seg fra montør til mastergrad.

Her finner du noen linker, om dette høres spennende ut!

www.kuldeutdanning.no

www.utdanning.no

www.kulde.biz

www.VKE.no