Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Referanser

Vi leverer tusenvis av kjøleaggregater vært år, og for vært år øker vi med flere hundre kjøleaggregater, det er for oss et godt tegn på at vi lever opptil ryktet om Norsk og god kvalitet.