Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Trådløse temperaturloggere WiFi

Temperaturmåler med trådløs datalogging

Bruk Diligence WiFi-loggere til å overvåke temperaturen i kjølerom, fryserom, lagerrom, kjøleskap og frysebokser.

  • Lett å installere selv
  • Kobles til eksisterende WiFi-nettverk – ingen ledninger kreves
  • Rask å montere – hvor som helst med WiFi-dekning
  • Bruk Diligence WiFi med sikker programvare for å vise data og rapport
  • Pålitelig temperaturdata 24-7
  • Innebygd visuell WiFi Signal Meter
  • Kun for PC

WiFi dataloggere fra Comark gjør det enkelt å samle temperaturdata automatisk 24-7.

For bedrifter, restauranter og storkjøkken som er involvert i å gi eller servere mat til publikum, er det avgjørende at sikkerhetskravene til maten opprettholdes.

Manuell temperatursamling tar verdifull tid. Dette kan fjernes ved automatisert avlesning, og risikoen for feil elimineres.

En hørbar alarm utløses når temperaturen faller ut av innstilte forhold, slik at tiltak kan iverksettes før verdifulle varer er satt i fare.

Med Comarks Cloud-tjeneste kan du overvåke via mobil eller bli varslet på e-post.

Så snart Diligence WiFi-nettverket er satt opp, blir temperatur kontinuerlig logget, og data overføres trådløst via ditt WiFi-nettverk til en PC.

Temperaturdata leses i medfølgende programvare, og kan enkelt leses og eksporteres ut ved kontroll fra Mattilsynet.

Kom i gang med WiFi temperaturloggere

Andre versjoner av wifi loggere kan skaffes ved behov.