Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Garantiservice og reklamasjon

Kontaktskjema for garantiservice og reklamasjon

– Har du vedlikeholdt og rengjort produktet ditt i henhold til instruks / manual ?
– Har du kontrollert støvfilter i henhold til instruks/ manual ?
– Får produktet den lufttilførsel og utluftning det skal ha?
– Har du lest bruksanvisningen og gjort de tiltak som kan gjøres?

Angående kvittering

Kopi av kvittering kan sendes inn. Hvis du har problemer med dette vennligst se eksempler på løsning:
– Be om å få en elektronisk kopi av kvittering fra utsalgssted
– Scan inn en papirkvittering på PC
– Ta et bilde av kvitteringen med din telefon og send dette i en mail til deg selv

OBS! Om du får en feilmelding når du forsøker sende inn skjemaet og må fylle inn noe på nytt vil alle filer du har lastet opp (bilder / kvittering) bli nullstilte og må lastes opp på nytt.

Allmenne vilkår (må godkjennes lenger ned i skjema)

Herved aksepteres fakturert minimums kostnaden på kr 1100 NOK (omregnet til lokal valuta) + eventuelle reisekostnader for service under garanti- / reklamasjonstiden hvis følgende forhold avdekkes:

– Ingen feil konstateres
– Feilen kommer av uriktig / ulovlig installasjon, feilaktig håndtering, uforsiktighet eller ikke utført vedlikehold og renhold
– Produktet er blitt brukt til noe annet enn det er laget for
– Produktet er tidligere reparert med uoriginale deler
– Utenfor garanti- / reklamasjons tiden satt av nasjonale lover

Alle punkter merket med * må fylles i

  Godkjenning av vilkår *

  Jeg godkjenner vilkårene

  Kundeinformasjon

  Fornavn *

  Etternavn *

  E-postadresse *

  Telefonnummer *

  Adresse *

  Postnummer *

  Sted *

  Land *

  Produktinformasjon

  Produktmodell *

  f.eks. TC6

  Serienummer *

  Står bak støvfilterskuffen på framsiden eller på baksiden av produktet.

  Innkjøpssted *

  Beskrivelse av feil *

  Bilde

  10MB maks filstørrelse
  Ved synlige feil skal det legges ved bilde

  Kvittering

  10MB maks filstørrelse