Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Garantiservice og reklamasjon

Kontaktskjema for garantiservice og reklamasjon

– Har du vedlikeholdt og rengjort produktet ditt i henhold til instrukser/manual?
– Har du kontrollert støvfilteret i henhold til instruks/manual?
– Får produktet den lufttilførselen og utluftningen det skal ha?
– Har du lest bruksanvisningen og gjort tiltakene som kan gjøres?

Angående kvittering

Kopi av kvittering kan sendes inn. Hvis du har problemer med dette, vennligst se eksempler på løsning:
– Be om å få en elektronisk kopi av kvitteringen fra utsalgsstedet
– Scan inn en papirkvittering på PC
– Ta bilde av kvitteringen med din mobiltelefon og send dette i en e-post til deg selv

OBS!   Om du får en feilmelding når du forsøker å sende inn skjemaet og må fylle inn noe på nytt vil alle filene du har lastet opp (bilder/kvittering) bli nullstilte og må lastes opp på nytt.

Allmenne vilkår (må godkjennes lenger ned i skjema)

Herved aksepteres fakturert minimumskostnaden på 1 100 NOK (omregnet til lokal valuta) + eventuelle reisekostnader for service under garanti-/reklamasjonstiden hvis følgende forhold avdekkes:

– Ingen feil konstateres
– Feilen kommer av uriktig/ulovlig installasjon, feilaktig håndtering, uforsiktighet eller ikke utført vedlikehold og renhold
– Produktet er blitt brukt til noe annet enn det er laget for
– Produktet er tidligere reparert med uoriginale deler
– Utenfor garanti-/reklamasjonstiden satt av nasjonale lover

Alle punkter merket med * må fylles ut

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Navn
Addresse
F.eks TC6
Står bak støvfilterskuffen på framsiden eller på baksiden av produktet.
Click or drag a file to this area to upload.
10 MB maks filstørrelse. Ved synlige feil skal det legges ved bilde.
Click or drag a file to this area to upload.
10 MB maks filstørrelse
Godkjenning av vilkår *