Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Borregaard i Sarpsborg

Kjølerom til sentralkjøkkenet på Borregaard sin fabrikk.