Norske kjølerom, kjølehjørner & kjøleaggregaterNorwegian Cold Rooms, Corner Fridges & Refrigeration Units

Forsknings institutt på kjeller

Kjølerom til oppbevaring av medisiner.